Ålder

Även om man kan snarka oberoende av ålder är risken högre för den som är över 35 år eftersom muskelstyrka minskar med ålder.

Du kan ha muskler som inte håller de övre luftvägarna tillräckligt öppna under natten för att undvika vibration i mjuka vävnader.

Vad kan du göra?

Med åldern minskar muskelspänsten. Du kan dock se till att påverkan inte är större än den behöver vara.

  • Träna regelbundet och ät en balanserad diet. Även bara några få kilons övervikt påverkar risken för att snarka avsevärt.
  • Minska mängden alkohol som du konsumerar och undvik rökning eftersom båda dessa är riskfaktorer kopplade till snarkning.  

Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade.

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt