Alkohol

Alkohol kan göra mjuka vävnader på baksidan i halsen slappare och därigenom öka risken för snarkning.

Du kan ha muskler som inte håller de övre luftvägarna tillräckligt öppna under natten för att undvika vibration i mjuka vävnader.

Notera att konsumtion av alkohol kan minska effekten av Snoreeze-produkter.

Vad kan du göra?

  • Minskad alkoholkonsumtion bör reducera förslappningen av muskler och därmed minska risken för snarkning.
  • För mycket alkohol kan leda till viktökning vilket kan öka risken för snarkning.

Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt