Andra

Sovställning

När du sover på rygg ökar risken för snarkningar då tungan naturligt faller tillbaka i halsen. Detta skapar en förträngning av luftvägarna och kan leda till andningsuppehåll.

 

Förhållanden som leder till tilltäppta slemhinnor i näsan

Om du lider av rinit, bihåleinflammation, polyper eller något annat medicinskt tillstånd som påverkar slemhinnorna i näsan kan det öka risken för snarkningar. Nasala blockeringar, som till exempel inflammationer, begränsar luftrören och kan tvinga dig att andas genom munnen vilket i sin tur kan leda till snarkningar.

Vad kan du göra?

  • Om du snarkar när du sover på rygg kan du försöka att ändra sovposition till att ligga på sidan istället för att hjälpa till att undvika snarkningar.
  • Om du redan har en befintlig medicinsk åkomma är det bäst att uppsöka din läkare innan du börjar använda Snoreeze produkter.

Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade.

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt