Genetiska faktorer

I vissa fall kan genetiska faktorer påverka sannolikheten för att du kommer att snarka.

Du kan ha trängre övre luftvägar vilket kan göra att den mjuka vävnaden i halsen vibrerar. Om du har en större tunga kan detta å sin sida blockera de övre luftvägarna.

En trång luftpassage kan påverka snarkande på samma sätt som en täppt näsa d.v.s. andning genom munnen gör att du börjar snarka.

Vad kan du göra?

Även om du inte kan påverka genetiska faktorer är det i de flesta fall möjligt att påverka effekterna av dem.

  • Var medveten om att alkohol, rökning, övervikt och medicin påverkar övre luftvägar och kan leda till snarkning

  • Var medveten om att förkylning, allergi, rökning och graviditet kan öka risken för snarkning om du redan har trängre övre luftvägar i näsan


Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade muskler och förträngda luftvägar i näsan.

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt