Medicin

Vissa typer av medicin (lugnande) kan göra att musklerna på baksidan i halsen blir förslappade vilket ökar risk för snarkning.

Du kan ha muskler som inte håller de övre luftvägarna tillräckligt öppna under natten för att undvika vibration i mjuka vävnader.

Vad kan du göra?

  • Om du tar medicin som har avslappnande effekt tala med din läkare för att se om det finns andra alternativ.

 


Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade.

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt