Rökning

Rökning kan avsevärt öka din risk för snarkande. Cigarettrök kan irritera och skada näshålan och halsen och orsaka svullnad.

Trängre nasala luftvägar kan göra att du andas genom munnen och då börjar snarka. Svullnad i halsen kan orsaka trängre övre luftvägar vilket påverkar möjligheten att andas fritt.

Vad kan du göra?

  • Minska mängden cigaretter som du röker för att begränsa irritationen och skada på näshåla och i hals.
  • Sluta röka helt för att minska risken för rökningsrelaterad snarkning.

Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade muskler och förträngda luftvägar i näsan.

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt