Vikt

Även endast några få kilons övervikt kan öka risken för snarkning avsevärt. Ökad kroppsmassa runt halsen leder till förträngning av övre luftvägar och påverkar möjligheten att andas fritt.    

Du kan ha muskler som inte håller de övre luftvägarna tillräckligt öppna under natten för att undvika vibration i mjuka vävnader.

Vad kan du göra?

  • Att äta en balanserad diet och träna oftare kan hjälpa dig att reducera kroppsfett och därigenom minska snarkning orsakad av övervikt.
  • Om du inte har tränat under en längre tid, äter en speciell diet eller har ett annat medicinskt tillstånd som kan påverka din situation bör du rådgöra med din läkare.

Här är ett urval av produkter som kan hjälpa

Snoreeze har ett sortiment med produkter som ger effektiv snarklindring för den som snarkar på grund av förslappade

Klicka här för att se alla Snoreeze produkter


Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt