Snoreeze Näsplåster

Lindrar snarkning orsakad av förkylning, allergi eller täppt näsa

Hur fungerar Snoreeze Näsplåster?

Snoreeze Näsplåster behandlar snarkning orsakad av förkylning, allergi eller täppt näsa. De flexibla remsorna öppnar försiktigt upp luftvägarna och förbättrar luftflödet, för att effektivt
minska snarkning.

  • Lindrar snarkning orsakad av förkylning, allergi eller täppt näsa
  • Hypoallergen
  • Latexfri

Snoreeze Näsplåster finns i en förpackning med 20 plåster i storlekarna litet/medium och stort.

 

Snoreeze Näsplåster är enkelt att använda

NSdirections

Försiktighetsanvisningar

Endast för externt bruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Får ej fästas på skadad hud. Om hudirritation uppstår ska du sluta använda plåstret omedelbart. Använd inte plåstret i mer än 12 timmar per dygn.

 

Observera

Det finns inget botemedel mot snarkning. Snoreeze Näsplåster kan dock lindra symtomen så att du och din partner kan få en god natts sömn. Snoreeze Näsplåster är inget botemedel mot sömnapné (ett relaterat medicinskt tillstånd). Du kan lida av sömnapné om du får andningsuppehåll när du sover, är trött när du vaknar eller somnar lätt under dagen. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symptom.

 

Tillbaka till produktförteckningen.

Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt