Snoreeze Snarkskena

Verkar mot den främsta orsaken till snarkning

Hur fungerar Snoreeze Snarkskena?

Snoreeze Snarkskena ger effektiv lindring av mycket tung snarkning. Den justerbara passformen skjuter försiktigt underkäken framåt för att öppna upp de tilltäppta övre luftvägarna och ge en effektiv lindring av sömnapné och snarkning.

 • För effektiv lindring av tung snarkning 
 • Öppnar blockerade luftvägar 

 • Justerbar passform
 • Latexfri 
 • Skräddarsydd för att passa på mindre än 5 minuter
 • Fullt justerbar rörelse, upp till 7mm, utifrån individuella behov 

 

Här finns mer information om hur Snoreeze Snarkskena fungerar

Snoreeze Snarkskena är enkel att använda

Directions for use icons

Se vår detaljerade video om hur du formar och anpassar Snoreeze Snarkskena

 

Hur du formar och anpassar Snoreeze snarkskena

 

 

 

Använd inte snarkskenan om:

 • Du har svåra andningsstörningar, såsom astma eller emfysem.
 • Du har diagnostiserats med en ledskada i käken.
 • Du har svår smärta i käken, tandlossning eller tandköttssjukdomar.
 • Du har löständer eller använder tandställning.
 • Du är under 18 år.

 

Användning av denna snarkskena kan orsaka:

 • Tandrörelse eller förändringar i tandocklusion.
 • Tandkänslighet efter borttagande av tandskenan.
 • Ömhet i tandkött eller tänder.
 • Smärta eller ömhet i käken.
 • Obstruktion av oral andning.
 • Ökad avsöndring av saliv, vilket kan sluta i takt med att du vänjer dig vid tandskenan.

 

Observera:

Det fi nns inget garanterat “botemedel” mot snarkning. Snoreeze Snarkskena kan dock lindra symtomen på snarkning och bidra till en god natts sömn för dig och din partner.

Tillbaka till produktförteckningen.

Förattge dig bästamöjligaupplevelseanvänderwebbplatsen cookies. Genomattfortsättaanvändadennawebbplatsbetyder det att du godkännervåranvändningav cookies. Förmer information om cookies ochhur du kaninaktiveradem, besökvårsekretess- ochkakepolicy.Fortsätt